หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันสุดท้ายของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ 2562
วันสุดท้ายของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ 2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-21 15:33:00

           วันที่ 20 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหาร GE นำโดย ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง และอาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ เข้าร่วมการนำเสนอโครงการโดนเด่นของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ มีผู้บริหารทั้งมหาวิทยาลัยเข้าร่วมฟังการนำเสนอ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี

            โดยมีการนำเสนอในหัวข้อ

                 - GE MOOC

                 - GE Augmented Reality

                 - GE LIVE Streaming


ภาพข่าว ณาฐวดี พุทธวงค์

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th