หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วิชาการใช้ภาษาไทย โดยได้รับเกียรติจาก เรือโท หญิง สุธิญา พูนเอียด
วิชาการใช้ภาษาไทย โดยได้รับเกียรติจาก เรือโท หญิง สุธิญา พูนเอียด

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-21 15:46:05

               สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ในวิชาการใช้ภาษาไทย โดยได้รับเกียรติจาก เรือโท หญิง สุธิญา พูนเอียด มาให้ความรู้ในเรื่อง “พลังแห่งการอ่านสู่การสร้างสรรค์งานเขียน” ให้กับนักศึกษา ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 11.00-14.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th