หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น โดยได้รับเกียรติจาก Ms.Plankraiphet Jennilou Thompson
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น โดยได้รับเกียรติจาก Ms.Plankraiphet Jennilou Thompson

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-21 15:46:16

               สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น โดยได้รับเกียรติจาก Ms.Plankraiphet Jennilou Thompson มาให้ความรู้ในเรื่อง "Boarding Pass English: Check In for Festivals, Culture and Communication." พร้อมการฝึกทักษะสนทนาถามตอบในชั้นเรียน ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-11.00 น. และเวลา 14.00-17.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th