หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์แพน - วรรณพร ชูจิตารมย์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ การนำเทคโนโลยี AR มาใช้ในการสร้างภาพ”
วันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์แพน - วรรณพร ชูจิตารมย์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ การนำเทคโนโลยี AR มาใช้ในการสร้างภาพ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:46:49

วันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์แพน - วรรณพร ชูจิตารมย์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ การนำเทคโนโลยี AR มาใช้ในการสร้างภาพ” เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์ #GeneralEducation
#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU
#GEสวนสุนันทา