หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปิยะดา จุลวรรณา บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “วุ่น วุ่น ของวัยรุ่น กับปัญหาควรรู้ ”
วันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปิยะดา จุลวรรณา บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “วุ่น วุ่น ของวัยรุ่น กับปัญหาควรรู้ ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:46:54

วันที่ 20 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปิยะดา จุลวรรณา บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “วุ่น วุ่น ของวัยรุ่น กับปัญหาควรรู้ ” เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์ #GeneralEducation
#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU
#GEสวนสุนันทา