หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดสอบกลางภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2561
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดสอบกลางภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:46:59

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดสอบกลางภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. - 18.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3111 อาคาร 31 ชั้น 1 #GeneralEducation#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU#GEสวนสุนันทา