หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 19 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณกิตติพร อุดมรัตนกูลชัย บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การพัฒนาตนเองผ่านศิลปะการแสดง”
วันที่ 19 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณกิตติพร อุดมรัตนกูลชัย บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การพัฒนาตนเองผ่านศิลปะการแสดง”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:47:04

วันที่ 19 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณกิตติพร อุดมรัตนกูลชัย บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การพัฒนาตนเองผ่านศิลปะการแสดง” เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์ #GeneralEducation
#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU
#GEสวนนัน