หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 19 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปริญญา หอมเอนก บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ เทคโนโลยีไซเบอร์และความปลอดภัย”
วันที่ 19 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปริญญา หอมเอนก บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ เทคโนโลยีไซเบอร์และความปลอดภัย”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:47:09

"Digital Transformation "
- Block chain
- Big Data Analytic
- AI / Machine Learning
- Iot (Internet of Things )
- Cyber Security

วันที่ 19 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปริญญา หอมเอนก บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ เทคโนโลยีไซเบอร์และความปลอดภัย” เวลา 08.00 - 11.00 น.และเวลา 14.00 -
17.00 น. ณ ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์ #GeneralEducation
#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU
#GEสวนนัน