หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-08 10:43:48

          สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 โดยสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 750 คน ต่อเครื่องต่อรอบ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 2 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องเรียน1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์ ห้องเรียน 1721  ห้องเรียน 1731 และห้องเรียน 1732

#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป #GE #GESSRU #GEสวนสุนันทา
 Tel.02-1601265-70 (201)
Website : http://gen-ed.ssru.ac.th
Facebook : https://m.facebook.com/ge.ssru
PR of GE

Suan Sunandha Rajabhat University (www.ssru.ac.th)