หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม
สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-08-20 15:48:34

               วันที่ 19 สิงหาคม 2562 บรรยากาศการเรียนรายวิชาGEN0101 ชาววังสวนสุนันทา ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์

ในภาพอาจจะมี
4 คน, ฝูงชน
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป,
ฝูงชน
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และภาพระยะใกล้

ในภาพอาจจะมี
4 คน,
ภาพระยะใกล้

ในภาพอาจจะมี
9 คน, เด็ก

ในภาพอาจจะมี
11 คน, เด็ก

ในภาพอาจจะมี
2 คน

ในภาพอาจจะมี
16 คน

ในภาพอาจจะมี
15 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
7 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th