หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักฯ ครั้งที่ 3
จีอีสวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักฯ ครั้งที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-07-19 13:53:40

               วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ในวาระสำคัญ การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (3422) ชั้น 2 อาคาร 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในภาพอาจจะมี
1 คน,
สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
4 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
สำนักงาน,
หน้าจอ
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
หน้าจอ
และสถานที่ในร่ม

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th