หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทา ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
จีอีสวนสุนันทา ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-07-19 13:45:24

               วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวให้การต้อนรับและให้แนวนโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และมอบหมายให้ อาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร กล่าวต้อนรับและแนะนำการเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมทั้งแนะนำระบบสนับสนุนการเรียนการสอนรวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้กับนักศึกษาใหม่ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น ๔

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยืน
และข้อความ

ในภาพอาจจะมี
5 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
5 คน, ชุดสูท

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยืน,
ชุดสูท
และข้อความ

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยืน,
ชุดสูท
และข้อความ

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังยืน
และข้อความ

ในภาพอาจจะมี
14 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
13 คน

ในภาพอาจจะมี
18 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th