หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > "รู้ทัน OER กับการสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้" พร้อมเรียนรู้ด้านลิขสิทธิ์
"รู้ทัน OER กับการสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้" พร้อมเรียนรู้ด้านลิขสิทธิ์

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-19 13:53:15

               วันที่ 19 มิถุนายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ในรายวิชาความรู้เท่าทันสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฐิติมา ธรรมบำรุง เจ้าหน้าที่สารสนเทศอาวุโส ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มาให้ความรู้ในเรื่อง "รู้ทัน OER กับการสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้" พร้อมกิจกรรมสนุกๆ และความรู้ทางด้านลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาในชั้นเรียน ณ ห้อง 29201 สมาคมศิษย์เก่า ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th