หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ณ. หอประชุมสุนันทานุสรณ์ และห้องเรียน 4701 เวลา 08.00-17.00 น.
ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ณ. หอประชุมสุนันทานุสรณ์ และห้องเรียน 4701 เวลา 08.00-17.00 น.

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-21 15:46:32

               ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ณ. หอประชุมสุนันทานุสรณ์ และห้องเรียน 4701 เวลา 08.00-17.00 น.


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th