หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 19 มกราคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Ashley Hood บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ " Happy New English! English for Travel, Friends and Free Time" เวลา 08.0
วันที่ 19 มกราคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Ashley Hood บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ " Happy New English! English for Travel, Friends and Free Time" เวลา 08.0

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-01-21 14:09:01

               วันที่ 19 มกราคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Ashley Hood บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ " Happy New English! English for Travel, Friends and Free Time" เวลา 08.00 – 11.00 และเวลา 14.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th