หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 19 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ท่านสุริยัณห์ หงษ์วิไล (โฆษกศาลยุติธรรม) บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “พูดอย่างไรให้ถูกใจคนฟัง”
วันที่ 19 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ท่านสุริยัณห์ หงษ์วิไล (โฆษกศาลยุติธรรม) บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “พูดอย่างไรให้ถูกใจคนฟัง”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:57:24

“พูดอย่างไรให้ถูกใจคนฟัง การสร้างความพร้อมให้กับตนเอง ใช้เวลาให้คุ้มค่า วิเคราะห์ตนเอง เป็นคนแบบไหน พร้อมที่จะพูดหรือไม่ มีความรู้และประสบการณ์ และความสามารถทางด้านภาษาที่จะใช้สื่อสาร”

วันที่ 19 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ท่านสุริยัณห์ หงษ์วิไล (โฆษกศาลยุติธรรม) บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “พูดอย่างไรให้ถูกใจคนฟัง” เวลา 08.00 - 11.00 น. และเวลา 14.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์