หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โดยงานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2561
โดยงานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:01:42

           วันที่ 18 ธันวาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมโครงการหลักสูตรการปฏิบัติการฟื้นคืนชีพ(Cardiopulmonary resuscitation : CPR)โดยงานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายชาญชัย สุขประจำ เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 เป็นวิทยากรซึ่งหลังจากการบรรยายทฤษฎีเสร็จ ได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกได้ฝึกปฏิบัติการทำ CPR เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบเหตุได้ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5