หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > “คุณภาพชีวิตดี เริ่มต้นที่ตัวเรา” โดยนายแพทย์มาโนช ลีโทชวลิต
“คุณภาพชีวิตดี เริ่มต้นที่ตัวเรา” โดยนายแพทย์มาโนช ลีโทชวลิต

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-10 18:10:48

          วันที่ 18 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์มาโนช  ลีโทชวลิต บรรยายหัวข้อ “ คุณภาพชีวิตดี เริ่มต้นที่ตัวเรา”  เวลา 08.00 – 11.00  น. และเวลา 14.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์
 


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)