หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > คณะผู้บริหาร GE ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะผู้บริหาร GE ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-21 15:48:21

               คณะผู้บริหาร GE ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Fast Track)โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ มีผู้บริหารทั้งมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th