หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-01-21 14:00:47

               วันที่ 18 มกราคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดยอาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง มอบหมายให้บุคลากรสำนักฯเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (Fast Track) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3221 สำนักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th