หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก คุณเก่ง เดอะวอยซ์ ( ธชย ประทุมวรรณ) บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ”การใช้ภาษาไทยให้เก่ง อย่าง (เก่ง ธชย)”
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก คุณเก่ง เดอะวอยซ์ ( ธชย ประทุมวรรณ) บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ”การใช้ภาษาไทยให้เก่ง อย่าง (เก่ง ธชย)”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:03:25


              วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณเก่ง เดอะวอยซ์  ( ธชย ประทุมวรรณ)  บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ”การใช้ภาษาไทยให้เก่ง อย่าง (เก่ง ธชย)” เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมาก สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-160-1265-70 ต่อ 201 เว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.th