หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทาเข้าร่วมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี czestochowa ประเทศโปแลนด์
จีอีสวนสุนันทาเข้าร่วมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี czestochowa ประเทศโปแลนด์

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-08-20 13:48:11

               คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี czestochowa ในประเทศโปแลนด์ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมเยี่ยมชมในครั้งนี้ เพื่อเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการร่วมพัฒนาวาสารวิชาการทางด้านการจัดการและการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิตอล โดยใช้เทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและทันสมัย ในการเข้าเยี่ยมชมดำเนินไปได้เป็นอย่างดีด้วยการต้อนรับที่อบอุ่น จาก Prof. Janusz Grabara ตำแหน่ง Editor in Chief Journal of Management Studies Prof. Dr.Sebastian Kot ตำแหน่ง Vice Editor I Chief Polish Journal of Management Studies และคณะต้อนรับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Czestochowa ณ มหาวิทยาลัย Czestochowa University of Technology ประเทศโปแลนด์

ในภาพอาจจะมี
11 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
4 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
5 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
3 คน, ชุดสูท
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
4 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
6 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th