หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ความสุนทรีในชีวิต ล้วนเป็นสิ่งที่เราคิดและสรรค์สร้าง อาจดีบ้างร้ายบ้างแต่ก็เป็นสิ่งที่เราเลือกสร้างด้วยตัวเราเอง
ความสุนทรีในชีวิต ล้วนเป็นสิ่งที่เราคิดและสรรค์สร้าง อาจดีบ้างร้ายบ้างแต่ก็เป็นสิ่งที่เราเลือกสร้างด้วยตัวเราเอง

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-18 10:03:18

               วันที่ 17 มิถุนายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ในรายวิชาสุนทรียภาพกับชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฐรินภรณ์ พรหมมินทร์ (อิน บูโดกัน) (นักร้อง นักแสดง อิสระ) มาให้ความรู้ในเรื่อง “มุมมองเรื่องสุนทรีย์ของ ศิลปิน อิน บูโดกัน” พร้อมด้วยประสบการณ์เรื่องราวการก้าวเข้าสู่เส้นทางการเป็นนักดนตรี ให้กับนักศึกษาในชั้นเรียน ณ ห้อง 1721 หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th