หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > บรรยากาศการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 รายวิชาศึกษาทั่วไป ในวันที่ 17 เมษายน 2562
บรรยากาศการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 รายวิชาศึกษาทั่วไป ในวันที่ 17 เมษายน 2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-21 15:41:25

               บรรยากาศการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 รายวิชาศึกษาทั่วไป ในวันที่ 17 เมษายน 2562


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th