หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 16 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก พญ.พรวิภา เฉลิมวัย บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ สิ่งแวดล้อมและจิตอาสา”
วันที่ 16 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก พญ.พรวิภา เฉลิมวัย บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ สิ่งแวดล้อมและจิตอาสา”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-03-17 10:17:19

วันที่ 16 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก พญ.พรวิภา เฉลิมวัย บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ สิ่งแวดล้อมและจิตอาสา” เวลา 11.00 14.00 น. ณ ห้องเรียน4701 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #GeneralEducation
#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU
#GEสวนนัน