หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 16 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ความจริงสูงสุดของชีวิต”
วันที่ 16 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ความจริงสูงสุดของชีวิต”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:47:25

วันที่ 16 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุวัทนา สงวนรัตน์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ความจริงสูงสุดของชีวิต” เวลา 08.00 - 11.00 น. และเวลา 14.00 - 17.00 น. ณ ห้องเรียน4701 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #GeneralEducation

#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU#GEสวนนัน