หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทารุกครั้งใหญ่เตรียมนำ SSRU Active MOOC ระบบล้ำยุคมาใช้ เน้นเรียนรู้พร้อมลงมือปฏิบัติจริง
จีอีสวนสุนันทารุกครั้งใหญ่เตรียมนำ SSRU Active MOOC ระบบล้ำยุคมาใช้ เน้นเรียนรู้พร้อมลงมือปฏิบัติจริง

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:57:59

จีอีสวนสุนันทารุกครั้งใหญ่เตรียมนำ SSRU Active MOOC

ระบบล้ำยุคมาใช้ เน้นเรียนรู้พร้อมลงมือปฏิบัติจริง


สวนสุนันทาเร่งพัฒนาครั้งใหญ่อีกรอบกับระบบการเรียนการสอนจีอี หลังปฏิวัติในรูปแบบใหม่มากว่า 1 ปี เตรียมนำ SSRU Active MOOC ระบบใหม่มาใช้ ประเดิมเทอม 2/2561 นี้ เน้นให้เรียนรู้พร้อมลงมือปฏิบัติจริง ผอ.สำนักฯชี้ช่วยแก้ปัญหาเรียนไม่สนุก ยันไม่เป็นวิชาฉุดรั้งเกรด เผยสถิตินักศึกษาส่วนใหญ่สอบผ่านฉลุยกว่า 96 % ย้ำยังมุ่งเน้นการเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษามีมิติในการมองโลกที่ดี พร้อมขนคนดังหลากหลายสาขาร่วมบรรยายเพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับการใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง

          อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ หรือจีอี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า หลังจากที่หมวดวิชาจีอีของสวนสุนันทา ได้มีการปฏิวัติระบบการเรียนการสอนครั้งใหญ่ โดยเปลี่ยนระบบจากการที่ให้อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเป็นผู้สอนมาเป็นผู้จัดการความรู้ในห้องเรียน เน้นการมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาจากการเรียนวิชาจีอีให้เป็นไปตามปรัชญาที่เน้นการสร้างคนให้เต็มคน รูปแบบการเรียนการสอนจึงเป็นไปในลักษณะของการเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษามีมุมมองต่อโลกและชีวิตในทางที่ดี ศึกษาจากประสบการณ์จริงที่สำเร็จและล้มเหลวของตัวแบบ และประการสำคัญ การเรียนการสอนในแต่ละครั้งมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจและมีโลกทัศน์ที่กว้างขวาง ไม่เน้นการคร่ำเคร่งการท่องจำตำราจากหนังสือเพียงอย่างเดียว สาเหตุที่เราทำการเปลี่ยนแปลงเพราะที่ผ่านมามีนักศึกษาเป็นจำนวนมากร้องเรียนว่าวิชาที่เรียนอย่างเคร่งเครียด ไม่สนุก ไม่สร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการเรียน และผลลัพธ์ในแต่ละภาคเรียนก็เป็นวิชาที่ฉุดรั้งเกรด นักศึกษาได้คะแนนระดับดีและเอฟเป็นจำนวนมาก หลายคนต้องรีไทร์ในขณะที่อีกหลายคนไม่ได้รับเกียรตินิยมทั้งๆ ที่เรียนวิชาเอกได้อย่างดีเยี่ยม

          ผู้อำนวยการสำนักจีอีกล่าวอีกว่า จากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ผ่านมากว่า 1 ปี เรามีการติดตามประเมินผลและสรุปข้อดีข้อด้อยต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งปรากฏว่าได้ผลที่น่าพอใจ นักศึกษาส่วนใหญ่สอบผ่านถึง 96% มีเพียงส่วนน้อยที่ยังต้องปรับปรุง แสดงให้เห็นว่าจีอีไม่ใช่วิชาฉุดเกรดอย่างที่บางคนเข้าใจกัน แต่เรายังไม่หยุดนิ่งเพียงแค่นี้ โดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย ได้กำชับให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนกับผู้รู้ที่เป็นปราชญ์ของแผ่นดินอย่างแท้จริง รวมทั้งพัฒนาระบบการเรียนการสอนต้องทันโลก ทันเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียนเกิดประโยชน์มากที่สุด

          ด้าน อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯกล่าวว่า ที่ผ่านมาทางสำนักได้มุ่งเน้นดำเนินการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐาน โดยเฉพาะในเรื่องของข้อสอบที่มีนักศึกษาร้องเรียนถึงความผิดพลาดมา เราไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ได้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และเชิญผู้เชี่ยวชาญมาวิพากษ์ข้อสอบเพื่อให้ได้ข้อสอบที่ได้มาตรฐานอยู่เป็นระยะ ๆ สำนักฯมีคลังข้อสอบกว่า 800 ข้อที่พร้อมในด้านคุณลักษณะ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ส่วนระบบในการสอบจะส่งข้อสอบออกมาแบบสุ่มในแต่ละรายวิชาเพื่อให้เกิดความยากง่ายที่แตกต่างกัน แต่จะยังคงเอาเนื้อหาเดิมจากหนังสือบทเรียน และจากอาจารย์ผู้สอนรวมทั้งวิทยากรที่มาบรรยายให้ความรู้ มีการทบทวนแนวข้อสอบในชั้นเรียน หรือทบทวนได้ในระบบ e-Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทำเพื่อให้นักศึกษาได้มีเวลาเตรียมตัวก่อนการสอบจริง สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี

          รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ กล่าวต่อว่า ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของสำนักฯ มุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน จึงมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยในขณะนี้ได้เร่งพัฒนาระบบ SSRU Active MOOC เพื่อให้มีความทันสมัยและมีมาตรฐานในระดับสากล โดยเป็นการนำรูปแบบเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่จีอีมีการใช้อยู่แล้ว ผสมผสานกับ Massive Open Online Courseware หรือ MOOC ซึ่ง MOOC ของสวนสุนันทาจะต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

“ระบบ SSRU Active MOOC จะเริ่มทำเป็นโมเดลก่อน 1 วิชาในเทอม 2/2561 นี้ โดยตัวนักศึกษาเองจะได้มีส่วนร่วมในการออกแบบด้วย ซึ่งจะมีประโยชน์คือ นอกจากนักศึกษาสามารถทำแบบฝึกหัด ตามลักษณะของ MOOC ได้แล้ว นักศึกษาจะต้องมีการฝึกสาธิต (Demonstrate) หรือการปฏิบัติที่เยอะขึ้น จะต้องไม่ใช่แค่ MOOC ที่ดู VDO เท่านั้น จะต้องเป็น MOOC ที่มีการฝึกทำแบบฝึกหัด การสาธิต การฝึกปฏิบัติ และทำตาม รวมถึง จะต้องสามารถ Call หาผู้ช่วยสอน (TA) ซึ่งจะทำให้ MOOC มีชีวิตมากขึ้นมากกว่า MOOC ทั่วๆไป ไม่เช่นนั้นจะไม่ต่างอะไรกับ e-Learning ในอดีต อธิบายง่าย ๆ ว่าระบบ SSRU Active MOOC แตกต่างจากที่อื่นคือ ของเรามีทั้ง MOOC ซึ่งเป็นองค์ความรู้และจะเป็นตัวเสริมให้นักศึกษาได้เข้ามาทบทวนบทเรียน ทำแบบฝึกหัด และยังมี Active Learning ที่จะเป็นการสร้างทักษะจากการเข้ารับการฝึกปฏิบัติ ฝึกสาธิต ไม่ใช่เพียงแค่การดูอย่างเดียวเท่านั้น”

          รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้เรายังพัฒนาระบบ SSRU PLC หรือ Professional Learning Community (PLC) ของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งระบบนี้จะทำให้หลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปของจีอีในเรื่องของการสอน การให้คำปรึกษากับนักศึกษา มีความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และผลจากการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถิติการสอบของนักศึกษาในปีการศึกที่ 1/2560 ที่ผ่านมา จำนวน 32,113 คน มีนักศึกษาที่สอบผ่านถึง 96.98% มีเพียง 3.02% เท่านั้นที่ยังต้องแก้ไขปรับปรุง มั่นใจอย่างยิ่งว่าหลังจากที่ระบบต่าง ๆ พัฒนาได้เต็มรูปแบบจะทำให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความพร้อมมากที่สุดไม่แพ้สถาบันอื่น ๆ อย่างแน่นอน

https://blog.eduzones.com/magazine/192407