หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.แสงจัน จันทะเสน บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ”การศึกษาและอาชีพใน สปป.ลาว”
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.แสงจัน จันทะเสน บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ”การศึกษาและอาชีพใน สปป.ลาว”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2017-11-20 11:10:00


             วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.แสงจัน จันทะเสน บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ”การศึกษาและอาชีพใน สปป.ลาว” เวลา 08.00 - 11.00 และเวลา 14.00 - 17.00 น. ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมาก สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-160-1265-70 ต่อ 201 เว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.th