หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 16 ตุลาคม 2560 สานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีตนายกรัฐมนตรี บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ " แรงบันดาลใจ สู่อนาคต
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 สานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีตนายกรัฐมนตรี บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ " แรงบันดาลใจ สู่อนาคต

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:11:08


วันที่ 16 ตุลาคม 2560 สานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีตนายกรัฐมนตรี บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ " แรงบันดาลใจ สู่อนาคตเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าฟังเป็นจานวนมาก สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-160-1265-70 ต่อ 201 เว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.th