หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม
สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-08-20 13:31:36

               วันที่ 16 สิงหาคม 2562 บรรยากาศการเรียนรายวิชาGEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยิ้ม

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป
และผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
4 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
4 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังนั่ง,
เด็ก, ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง,
ตาราง และเด็ก

ในภาพอาจจะมี
6 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
14 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
6 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, ฝูงชน

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th