หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม
สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-08-20 12:26:05

               วันที่ 16 สิงหาคม 2562 บรรยากาศการเรียนรายวิชาGEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ.
เวลา 08.00 น- 11.00 น. ณ ห้อง 4701 ณ ห้องเรียน 4701 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ในภาพอาจจะมี
2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยิ้ม,
กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
7 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
5 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
4 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี
4 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
7 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
5 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th