หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ เล่าเรื่องวิจัย”
วันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ เล่าเรื่องวิจัย”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-03-16 11:23:18

วันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์
ดร.โยธิน แสวงดี บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ เล่าเรื่องวิจัย” เวลา 11.00 - 14.00 น. น. ณ ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์ #GeneralEducation
#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU
#GEสวนนัน