หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณวิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ และ คุณทัดดาว นึกแจ้ง สองนักตบลูกยางทีมชาติไทยบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ การจัดกิจกรรมนันทนาการ”
วันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณวิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ และ คุณทัดดาว นึกแจ้ง สองนักตบลูกยางทีมชาติไทยบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ การจัดกิจกรรมนันทนาการ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:47:34

"เปิดประสบการณ์สู่ความสำเร็จกับนักกีฬาทีมชาติไทย การสร้างแรงบันดาลใจที่ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต"

วันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณวิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ และ คุณทัดดาว นึกแจ้ง สองนักตบลูกยางทีมชาติไทยบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ การจัดกิจกรรมนันทนาการ” เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ ห้องเรียน4701 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม#GeneralEducation
#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU
#GEสวนนัน