หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย สังข์เกษม บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ สังคมไทยกับเทคโนโลยี”
วันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย สังข์เกษม บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ สังคมไทยกับเทคโนโลยี”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:47:39

วันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย สังข์เกษม บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ สังคมไทยกับเทคโนโลยี” เวลา 08.00 - 11.00 น. น. ณ ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์ #GeneralEducation
#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU
#GEสวนนัน