หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน! แจ้งย้ายห้องเรียน วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน! แจ้งย้ายห้องเรียน วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-01-21 13:48:43

              ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน! แจ้งย้ายห้องเรียน วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th