หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล้กทรอนิกส์ จัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan)
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล้กทรอนิกส์ จัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2017-11-15 17:48:49


               วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล้กทรอนิกส์ จัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ณ ห้องประชุมสำนัก 3412 อาคาร 34 ชั้น1