หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > เปิดเทอมวันแรกรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
เปิดเทอมวันแรกรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-08-20 12:17:53

               วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง " สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม"
บรรยากาศการเรียนรายวิชา GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต ณ ห้องเรียนหอประชุมสุนันทานุสรณ์

ในภาพอาจจะมี
2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยิ้ม,
กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
7 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
5 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
4 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี
4 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
7 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
5 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
4 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี
4 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน
และสถานที่ในร่ม

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th