หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันแรกของการเปิดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561
วันแรกของการเปิดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-08 14:43:27

           วันแรกของการเปิดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิชาแรกของวันนี้ รายวิชา GEL1103 / GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน ณ ห้องเรียน 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์ ห้องเรียน 1721 ห้องเรียน 1731 และห้องเรียน 1732
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
 สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)