หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > เคล็ด (ไม่) ลับ ให้ได้ “ A “ วิชา GE
เคล็ด (ไม่) ลับ ให้ได้ “ A “ วิชา GE

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:58:32

เคล็ด (ไม่) ลับ ให้ได้ “ A “ วิชา GE

"อ่านหนังสือแบบกวาดสายตาก่อน1รอบ แล้วสรุปเนื้อหาเป็นMind mapping ค้นคว้าเนื้อหาเพิ่มเติมจากInternet ในประเด็นที่ไม่เข้าใจ อ่านหนังสือทวนซ้ำบ่อยๆ ฝึกทำแบบฝึกหลายๆรอบ สู้ๆครับ"

นายนนทวัฒน์ เกษแก้ว (น้องอาร์ม) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา