หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > "จีอีสวนสุนันทาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562"
"จีอีสวนสุนันทาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-08 14:41:31

           วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายงาน ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ครั้งที่ 5/2561โดยมีสาระสำคัญในการประชุม การรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ในรอบไตรมาสที่ผ่านมาของแต่ละฝ่ายงานภายในสำนักฯ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามแผนที่ได้ดำเนินการ การดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 และการหารือพัฒนารูปแบบการเรียนการให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องเรียนอาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)