หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GEL0211 ภาษาจีน
GEL0211 ภาษาจีน

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-09-18 15:17:19

               วันที่ 13 กันยายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อ.สุพัตรา ห.เพียรเจริญ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “อักษรจีน กับชีวิตประจำวัน" เวลา 14.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องเรียน 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ในภาพอาจจะมี
4 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง, เด็ก
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
5 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
1 คน,
สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
4 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
1 คน

ในภาพอาจจะมี
1 คน

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th