หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ
GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-09-18 15:09:59

               วันที่ 13 กันยายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมิตา หมวดทอง วิทยากร,ล่าม และนักเขียน บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ภาษาอังกฤษและการทำงานในยุค 4.0" เวลา 08.00 น. - 11.00 น. ณ ห้องเรียน 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยิ้ม,
กำลังยืน,
โทรศัพท์
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยิ้ม,
ภาพระยะใกล้

ในภาพอาจจะมี
6 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, รองเท้า

ในภาพอาจจะมี
4 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป
และฝูงชน

ในภาพอาจจะมี
1 คน,
สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
6 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง,
รองเท้า
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
3 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
5 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th