หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GEL0101 การใช้ภาษาไทย
GEL0101 การใช้ภาษาไทย

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-09-18 13:58:36

               วันที่ 11 กันยายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุุณศิวพงษ์ เหมวงศ์ (เก็ท) นักร้อง เจ้าของผลงาน I'm SORRY บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ภาษาไทยในเพลงของ The Rube” เวลา 08.00 น. - 11.00 น. ณ ห้องเรียน 29201 อาคารสมาคมศิษย์กาสวนสุนันทา

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยิ้ม

ในภาพอาจจะมี
4 คน, หน้าจอ,
เด็ก
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
3 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
และเด็ก

ในภาพอาจจะมี
4 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
4 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
5 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี
5 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยิ้ม,
ภาพระยะใกล้

ในภาพอาจจะมี
8 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th