หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบกลางภาค
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบกลางภาค

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-08 10:42:43

          วันที่ 17 กันยายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชากาเป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการการจัดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 รายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกำหนดสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3111 อาคาร 31 


Tel.02-1601265-70 (201)
Website : http://gen-ed.ssru.ac.th
Facebook : https://m.facebook.com/ge.ssru
PR of GE

Suan Sunandha Rajabhat University (www.ssru.ac.th)