หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรรณพร ชูจิตารมย์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาและ GADGET”
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรรณพร ชูจิตารมย์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาและ GADGET”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:27:26

           บรรยายซัมเมอร์ 3/2560 วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรรณพร ชูจิตารมย์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาและ Gadget” เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องเรียน 1721 หอประชุมสุนันทานุสรณ์

 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)