หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > กายพร้อม ใจพร้อม ทบทวนบทเรียนมาพร้อม รับรองสอบกลางภาคซัมเมอร์นี้ คะแนนเต็มแน่นอน
กายพร้อม ใจพร้อม ทบทวนบทเรียนมาพร้อม รับรองสอบกลางภาคซัมเมอร์นี้ คะแนนเต็มแน่นอน

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-14 10:13:36

               บรรยากาศวันแรกของการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 10 มิถุนายน 2562 กลางภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 โดยมีกำหนดการสอบตั้งแต่วันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 นี้


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th