หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก กัปตันกิ๊ฟ วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “นันทนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต”
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก กัปตันกิ๊ฟ วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “นันทนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:06:28


        วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก กัปตันกิ๊ฟ วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “นันทนาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต” เวลา 08.00 - 11.00 ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมาก สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-160-1265-70 ต่อ 201 เว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.th