หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-09-11 14:36:12

               วันที่ 4 กันยายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้ดำเนินการให้บริการนักศึกษาในการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (tablet) ประจำปีการศึกษา 1/2562 (รอบที่ 1) โดยมีกำหนดการรับวันที่ 2-15 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ อาคารสุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป
และผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป,
ฝูงชน
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
หนึ่งคนขึ้นไป
และผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
6 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และฝูงชน

ในภาพอาจจะมี
5 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ฝูงชน
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง
และภาพระยะใกล้

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง
และภาพระยะใกล้

ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี
12 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
10 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
10 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
และฝูงชน

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th