หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > บรรยากาศสอบกลางภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กำหนดสอบวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3111 อาคาร 31 ชั้น 1
บรรยากาศสอบกลางภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กำหนดสอบวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3111 อาคาร 31 ชั้น 1

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-03-11 13:35:09

               บรรยากาศสอบกลางภาค (ย้อนหลัง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กำหนดสอบวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3111 อาคาร 31 ชั้น 1


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th