หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันแรก !!สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 รายวิชาศึกษาทั่วไป โดยสำนักนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
วันแรก !!สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 รายวิชาศึกษาทั่วไป โดยสำนักนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:51:15

วันแรก !!สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560 รายวิชาศึกษาทั่วไป โดยสำนักนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จัดสอบกลางภาคเรียนให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ของศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ซึ่งการสอบโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และสอบในเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต สำหรับการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการสอบกลางภาคเรียนมีกำหนดการจัดสอบระหว่างวันที่ 8 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 นี้